Андеррайтерийн үйлчилгээ
Манай хамт олон нь дотоодын тэргүүлэгч компаниудын хувьцаа эзэмшигч болох боломжийг хүн бүрт нээх өгч баялгийн хуваарилалтыг дэмждэг.
Мөн компаниудад төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг олгох замаар тэдгээрийг баялаг бүтээж, өргөжин тэлэхэд дэмжин ажилладаг.
image
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.
capital expert
Б. Назым
Санхүүгийн шинжээч
nazymb@mandal.capital
capital expert
Х. Онон
Санхүүгийн шинжээч
onon@mandal.capital
image