Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
үйлчилгээ, сургалт
Бид хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээгээрээ дамжуулан үндэсний компаниуддаа нэмэлт санхүүжилт татах, бизнесээ өргөтгөх, зах зээлийн судалгаа хийхэд нь зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.
image
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ, сургалт
course-0
Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ
 • Бизнесийн үнэлгээ хийх, салбарын болон зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх
 • Компанийн өргөжилт, санхүүгийн бүтэц стратегийн талаар зөвлөгөө өгөх
 • Компанийн нэгдэл, өөрчлөн байгуулалт, худалдан авалтыг зохион байгуулах
 • Санхүүжилт татах баримт бичгүүд болох меморандум болон проспектус бэлдэж танилцуулах үйлчилгээг үзүүлэх
course-1
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ
 • Хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаат капитал, бусад бүтээгдэхүүнүүдийг олон нийтэд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд санал болгон зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалт татахад зөвлөгөө өгөх
 • Боломжит хөрөнгө оруулагчдыг санал болгох, холбоо тогтоох
 • Хөрөнгө оруулагчидтай гэрээ байгуулж, хэлэлцээр хийхэд зөвлөгөө өгөх
course-2
Сургалт үйлчилгээ
 • Макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын таамаг
 • Хөрөнгийн зах зээлийн суурь мэдлэг
 • Хөрөнгө оруулалтын багц бүрдүүлэх аргачлал
 • Арилжаанд оролцох зааварчилгаа
 • Бусад зөвлөгөө
“Манай үнэт цаасны компани нь иргэдийн эдийн засаг болон хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд нь тусалж, баялгийн тэгш хуваарилалтыг бий болгох, хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг хүн бүр хүртэхэд нь гүүр болохыг зорьж байна.”
capital logo
Манай сургалтад хамрагдсан байгууллагууд
next
monlogistic
mcs
mcs-estates
m-armor
intermed-emneleg
erchim-suljee
coca-cola
bayasakh
anungoo
capital expert
Ч. Анужин
Санхүүгийн шинжээч
“Хэрэв та ажилчдынхаа санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, хөрөнгийн зах зээлийн суурь мэдлэг олж авахад нь дэмжлэг үзүүлэхийг хүсвэл манай байгууллагатай холбогдоорой.”
anujin@mandal.capital
image