Брокерийн үйлчилгээ
Та манай үнэт цаасны компаниар дамжуулан гадаад болон дотоодын компаниудын хувьцаа, бонд, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын сан болон бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.
image